VỌNG MÃI QUÊ HƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Đ thơ tô thm
mt vùng hương bay

 

Vng mãi quê hương là tp thơ in riêng th tư ca nhà thơ Trn Th Thm, bút danh Châu Giang. Tôi là người may mn khi được đc k lưỡng và đy đ tt c nhng tp thơ ca n thi sĩy. Thi gian trôi qua s làm đy lên tui tác và nhng tri nghim. Nhưng dường như thi gian li đng ngoài thơ, không ai gi tên cho tui tác ca thơ, mà chính nhng câu thơ mi là ch th đ neo gi li thi gian. Ngày hôm qua, hôm nay ri s qua đi và trôi vào vô tăm tích, nhưng thơ s gi li thi gian bng kí c ca người cm bút. Điu đó làm cho thơ sng mãi cùng thi gian, tt nhiên đó phi là nhng câu thơ ý nghĩa và chm được vào tâm hn người đc. Nhng vn thơ ca nhà thơ Trn Th Thm đã làm đưc điu đó.

Thơ ca là mt đi sng khác, nó song hành cùng đi sng thc ti và soi chiếu li thc ti qua lăng kính ngh thut. Nhà thơ Trn Th Thm, bng nhng ni nim riêng tây chng cht, bà đã gn đc khơi trong đ trình hin cho bn đc mt tp thơ mi m, sinh đng, phong phú vi nhiu đ tài, nhiu phong cách th nghim. Vn gi được nhng ưu đim hai tp thơ trước như là s tr tình trong ging điu, s sâu lng trong ni dung, s chín mui trong ngh thut th hin. tp thơ này, Trn Th Thm ni tri lên bi đã sáng tác nhiu bài thơ mang đm hơi th ca thi đi, ca lch s đt nước, dân tc hôm nay. N sĩ luôn cho bn đc thy được s mn cm, tinh tế ca người cm bút trước thi cuc. Thơđã và đang song hành cùng đi sng ca con ngưi hôm nay. Mà giá tr cao nht ca ngh thut chính là hướng đến con người, vì con người.

Vng mãi quê hương, trước hết đã cho ta thy được ni nh ln lao, vi vi ca người cm bút vi quê hương mình, điu đó th hin ngay nhan đ tp thơ. Vng là mt ngôn ng đt giá trong văn chương, vng không ch là nhìn, hướng v quê hương bng ánh mt mà là hướng v nơi y bng c tâm trí và s tưởng nh ca mình.

Tôi tìm v nơi y cnh trin sông

Bao lưu luyến đ ri nhung nh mãi

Vi sóng gió, gian truân khc khoi

Cha cht trong lòng ký c mênh mông

Quê hương đâu ch là nơi đ . Quê hương là c mt vùng ca ký c yêu thương, vùng ca văn hoá, lch s bao đi; là nơi đ người viết tìm đến tn thm sâu trong mi va tng đ tìm ra hn ct ca đt, ca người. Mi câu thơ viết v vùng đt y là nhng cha đng, ôm mang, cht lc đ v đp ngi lên. Vng v quê hương là khi nhà thơ nh v nhng gì thân yêu nht, rut tht nht:

Bát hương thp, cun tro tàn

Còn vương li nhng cơ hàn m tôi

Hay:

Nghĩ v bn phn chưa tròn

Công cha, nghĩa m núi non sánh tày

Đó là nhng câu thơ đy cm đng, cht cha bao nhiêu ni nim ca đa con vi bc sinh thành. Hình nh bát hương vi nhng cun tro tàn khiến nhà thơ liên tưởng đến nhng cơ hàn đi m làm cho người đc không khi thng tht ri rưng rưng. Khi cm xúc được đy lên cao nht là khi s tài hoa s được hin l. Đây chính là câu thơ cho thy s tài hoa ca n sĩ Trn Th Thm.

Nhc đến tình cm gia đình trong thơ Trn Th Thm, không th không nhc đến nhng bài thơ viết cho các cháu ca mình. Có l, mt đ tui nào đó thì mi li yêu thương s được nói ra thay vì giu kín trong lòng. Đc nhng câu thơ viết cho các cháu ca mt người bà, ta mi thy được, vi người ph n, làm con, làm m ri làm bà, đó là mt thiên chc nhưng cũng mang theo bao mi ưu tư nng trĩu. Nhng câu thơ c trào tuôn như dòng cm xúc, như dòng nước mt vn được đè nén t lâu:

Giá như chm li thi gian

Giá như min Bc, min Nam rt gn

Giá như c mãi nng xuân

Đng heo may, đ trng ngn mây bay

Mong Duy khôn ln tng ngày

Quãng đường trong y ra đây là thường.

Đó là nim mong ước bt kh ca người bà khi chia tay cháu ngoi tr v min Nam. Hoc khi tin cháu gái chun b lên máy bay đi du hc, nhà thơ cũng viết rt xúc đng:

Máy bay ct cánh lên tri

Cháu tôi ướt mt còn tôi ướt lòng

Câu thơ va cho thy s lý trí, bn lĩnh mnh m ca người bà vn tri qua bao thăng trm sóng gió cuc đi, cũng va cho thy s ghìm nén cm xúc, bà đang c gng đ cho cháu gái không b mm lòng, yếu đui. Qua đó ta thy được người bà chính là đim ta vng chãi cho con cháu, cũng bà ta thy được mt tình yêu và s hy sinh đến khôn cùng.

Thơ Trn Th Thm dù qua thi gian vn cho ta thy được v đp trường tn và nhng giá tr nhân văn mà bà luôn hướng đến. Có c mt không gian cho kí c quay v và sng dy, đó là nhng năm tháng thanh xuân nhiu nhit huyết, hiến dâng gn lin vi lch s hào hùng ca đt nước:

Nh thi đ tóc xõa vai

Thot qua nay đã by hai tui ri

Thước đo trong trái tim tôi

Chp chn ký c mt thi tui xuân

Tình đng đi, đng chí, tình bn bè mt thu cùng nhau chia ngt s bùi. Đ ri thi gian và nhng biến c thi cuc xô đy, h chia ly vì chiến tranh, vì mưu sinh, vì xa cách… nhưng trong lòng nhà thơ vn luôn hng mong nhng điu tt đp s đến vi đng đi cho du na thế k đã trôi qua. Và điu còn li trong bà luôn là nhng v đp, nhng n tượng không phai khi gi tên mi người.

Sinh ra mnh đt Hà Nam chiêm trũng vi nhng tên tui lng ly văn chương như Tam Nguyên Yên Đ - nhà thơ Nguyn Khuyến, nhà văn Nam Cao… nhà thơ Trn Th Thm mang trong mình tâm hn thi sĩ ngay t thu thiếu thi. Sau này đi thoát ly ri bà chn vùng đt ngoi ô Hà Ni bên dòng sông Hng là nơi sinh sng, sáng tác. Vy nên thơ bà cũng mang đượm không gian, cnh sc, tình người nơi đây:

Nhng đêm hè soi bóng ánh trăng sao

Nuôi ta ln khôn t nhng thu nào

Sông v, sóng ghi tng trang lch s

Ai đã qua mà không nhìn v quá kh

My ngàn năm vn dào dt mãi sông Hng

Hà Ni vi sông Hng, cái nôi văn minh ca chúng ta là nơi hi t nhiu văn nhân x s. Trn Th Thm cùng bao nhà thơ cùng thi đã bung tr mình vi nhng vn thơ t nơi đây.

“Tiếng Thu” mang nng tình lưu luyến

Ước nguyn hn trao ý tuyt vi

Đó là nhng vn thơ bà viết v thi tp “Tiếng Thu” cùng nhng bn thơ trong Câu lc b thơ Sài Đng. Đây là tp thơ đã kết ni, gn kết và lan to tình thơ, tình người; là nơi các nhà thơ sinh hot, chia s và chp cánh cho nhng ngun cm hng thi ca. Nh có nhng s đng cm trong sáng tác như thế nên thơ ca ca Trn Th Thm cũng như bay cao, bay xa hơn đến vi đông đo bn đc trong c nước. Bi vy, bà cũng đã dành nhiu tâm huyết đ viết v câu lc b thơ vi nhiu sâu nng:

Qua năm năm gic mơ nguyn ước

Tui thanh xuân sung sc tình quân

Cuc đi bươn tri gian truân

In chung bn tp nhng vn thơ vui

Bên cnh nhng gì thân thuc, gn bó, nhà thơ Trn Th Thm đã chng t mt ct cách ca người viết thơ hướng đến s chuyên nghip khi bà có th viết v mi đ tài, suy ngm và viết v nhiu câu chuyn, s kin ca đi sng. Trước nhng s vt tưởng như vô thường trong đi sng thì nhà thơ cũng cm nhn mt cách sâu sc và đy nhân văn:

m m con sóng bc đu

Ôm hôn b cát trng màu thi gian

Mênh mông bin rng dâng tràn

Thương cho thân phn dã tràng xe xây

Hay:

Lênh đênh nước chy hoa trôi

Thuyn đi r nước mưa rơi nghiêng mình

Vn nguyên màu tím chung tình

Gia dòng chìm ni bp bnh thy chung

Viết v thân phn dã tràng xe cát hay nhng cánh lc bình di trên sông nhưng nhà thơ đã nhìn vi mt tm lòng đy thương cm và nâng niu. Qua đó ta có th nhn ra, mi th trên đi dù là nh bé nhưng đu có giá tr, v đp riêng.

Cũng không th không nhc đến s cp nht có tính thi s trong thi tp này. Hi ngh thượng đnh M-Triu đã chn Vit Nam là nơi tin cy đ din ra. Nhà thơ ca chúng ta đã viết nhng câu thơ mang tm tư tưởng:

Chc ngài s hiu được rng

Hòa bình to tác thân bng c tri

Đó là tiếng nói ca mt công dân - nhà thơ ca mt đt nước yêu chung hoà bình. Hoà bình là điu vô giá đi vi mi đt nước, mi dân tc; hoà bình s làm cho mi dân tc, mi đt nươc tr nên thân thiết, gn gũi và yêu thương như bn hu, như tri k vi nhau. Qua đây nhà thơ đã th hin khát vng hoà bình vi mi người trên thế gii. Khi mà đâu đó nhiu nơi trên trái đt này vn có bom rơi đn n thì nhng vn thơ như vy đã th hin giá tr to ln và đp đ biết bao.

Vi người làm thơ, dường như mi điu tưởng như khó khăn hay xa l đu tr nên d dàng và gn gũi. Đó là nh nhng giao đãi chân tình, nh tâm hn thơ luôn bng n đ đón nhng gì tươi đp. Chúng ta gp điu đó trong nhng câu thơ bà viết v nơi mi:

Thế ri trước l, sau quen

Bn bè trao c nim tin tuyt vi

Quê hương tôi rt yêu ri

Làng Vàng gi gm quãng đi v sau

Giá tr ca thơ ca nm ch, nó không đơn thun là s sung sã, qua loa, mà n sâu bên trong luôn là nhng giá tr ct lõi mà nhà thơ gi gm. Câu thơ cui mang đy sc nng khi nhà thơ đã găm c mt quãng đi sau cui ca bà vi nơi mi, vi nhng người hàng xóm láng ging, bn bè thân thiết. Điu này cho thy s trân trng, yêu mến ca tác gi biết nhường nào. Chúng ta cũng n tượng xiết bao vi hình nh:

Gia cnh già ta ngày my ba

Mt mâm hai lão móm ngi xơi

Mt s m áp, bn vng, gin dđp đ đến vô cùng. Qua thơ nhưng tôi tin rng, bng s du dàng n tính, đy ngh lc cùng đc hi sinh nhà thơ s luôn có được cho mình nhng m êm, trn vn.

Vi tp thơ th tư, Vng mãi quê hương, nhà thơ Trn Th Thm đã và đang cho thy s sung sc, ni lc viết di dào, và s chín mui trong phong cách thơ. Mi bài thơ trong thi tp này đu cht cha và gi dn nhiu giá tr ca đi sng cùng v đp ca ngh thut. Bi nhng l đó mà chúng ta tin, con đường thơ ca bà vn còn dài v phía trước. Xin mượn câu thơ đy sc khái quát và gi dn ca chính bà đ làm nhan đ cho bài viết này: Đ thơ tô thm mt vùng hương bay - Thơ Trn Th Thm đã và đang tô thm cho nhng tâm hn yêu thơ, yêu cuc sng, yêu con người hôm nay.

 

Hà Ni tháng 6 năm 2020

Nhà nghiên cu phê bình văn hc Lam Nguyên

Hi viên Hi Nhà văn Vit Nam

 

 

 

NNG XUÂN

 

Nắng xuân cho má em hồng

Cho môi em thm đ lòng anh say

Gió đưa mái tóc bay bay

Lòng em ước mun nhng ngày nng xuân.

 

 

XUÂN NAY DÂNG TRÀN

 

Xuân về tô những nhành hoa

Sương rơi như đim ngc ngà long lanh

Trời xuân ấm áp tươi xanh

Gió đưa nhè nh lá cành cây rung

Đào phai chen đóa hồng nhung

Đ thơ tô thm mt vùng hương bay

Gửi hồn quê với đắm say

Ly, hng khoe sc xuân nay dâng tràn.

 

 

 

 

ĐT NƯỚC CHÀO XUÂN

 

Rộn ràng đất nước chào xuân

Nng hng đàn én ling gn, ling xa

Tưng bừng khúc hát ngân nga

Thênh thang cu ni Hng Hà vui reo

Cửu Long sóng vỗ mái chèo

Khp min T quc hòa theo huy hoàng

Đổi thay cuộc sống dâng tràn

Vit Nam s kin muôn vàn nét riêng

Đón mừng sông núi linh thiêng

Tây Nguyên m hi cng chiêng, ô xòe.

 

                                    Xuân K Hi 2019

 

XUÂN ĐN

 

Ngonh li thot đà đã my năm

“Tiếng Thu” tp bn nhn tay cm

Hi viên góp sc bài đăng ti

Gi c vào thơ hoa tháng, năm.

 

c tươi vui tui hc trò

Tình thy, nghĩa m cũng làm thơ

Trưng Sơn vai nng dn chân bước

Cnh đp quê mình tha ước mơ.

 

Xuân đến người vui, xuân sc tươi

Say sưa non nước cnh mây tri

Thêm vào v ngt đua ong bướm

Kết ni vn thơ dt mng đi.

 

K Hi đu xuân chúc mi người

Gia đình hnh phúc khe vui tươi

An khang, thnh vượng mng năm mi

Góp nhng bài thơ ta sáng ngi.

 

 

TM GƯƠNG VĨ ĐI

Mng k nim 129 năm ngày sinh Bác H

 

Chúng con nh ngày sinh nht Bác

C nước treo c hòa vang tiếng hát

Bác viết ri: T quc đàng hoàng hơn.

 

Min Nam da trĩu qu, xoài ngt thơm

Ch ra Bc qua đường hm Cát Lái

Chùa Tam Chúc có cáp treo qua li

Xuân đón chào còn ghi mãi Bác ơi.

 

Quê hương gi vàng óng thóc đang phơi

Tr ti lp đi xe không vt v

Có máy tính hc tiếng Anh đ c

Gió hương đng diu sáo vút ngân nga.

 

 

Chúng con bun vì vng Bác đi xa

Nhưng Nam Bc mt nhà con cháu Bác

K Hi này còn có nhiu đi khác

Thế gii hòa đng hi nhp nước ta.

 

Ba Đình còn vng li bn hùng ca

Bác gin d mà tm gương vĩ đi

Li di chúc toàn dân ghi nh mãi

Người cha già ta sáng khp muôn nơi.

 

            Ngày 19 tháng 5 năm 2019

XUÂN SANG NHN NHP

 

Sài Đồng ơi! Long Biên ơi!

Xuân sang nhn nhp đt tri n hoa

Ngắm nhìn non nước bao la

Thm vào v ngt chan hòa tương lai

Đẹp màu đào, quất, hồng, mai

Hòa lên ging hát loa đài âm vang

Bà con trong phố, ngoài làng

Chúc nhau vui khe, an khang, thun hòa

Tự hào phường, quận của ta

Nâng cao đi sng theo đà tiến lên

Bạn về thăm quận Long Biên

Đi thay nếp sng có tên Sài Đng

Thơ ngâm hòa nhịp sông Hồng

Đường trên, ngõ ph sch thông sm chiu

Sài Đồng vững bước tin yêu

Hn năm K Hi thun chiu vươn xa

An khang, thịnh vượng nhà nhà

Nim tin ơn Đng theo đà tương lai

Vững vàng nhịp bước ngày mai

Lòng dân, ý Đng c hai vn tròn.

                                                Xuân K Hi 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỚC THM NĂM MI

 

K Hi mng xuân đp sc hoa

Trước thm năm mi rn thơ ca

Vang ngâm lc bát li sâu sc

Trm bng Đường thi ý mượt mà

Sáng tác hòa âm vang nt nhc

Thay t, chuyn ng m li ca

Sài Đng đi mi tin yêu Đng

Đoàn kết bên nhau nghĩa đm đà.

 

 

ĐÓN NGÀY XUÂN SANG

 

Bóc tờ lịch mới hôm nay

Đu xuân đón tết hoa bày ngát hương

Lắng nghe tiếng hát ngoài phường

Rn ràng thy cnh quê hương đp giàu

Xuân tân mang đủ sắc màu

Hòa vang đi mi chung câu kết đoàn

Trải qua năm tháng gian nan

Tr trăn nhng lúc ngp tràn khó khăn

Hôm nay tươi đẹp bội lần

Lòng dân, ý Đng góp phn vui chung

Nước non mái ấm trùng phùng

Giao tha hoa pháo n tung khp tri

Em thơ vui nhộn tiếng cười

Én nghiêng chao lượn hót li líu lo

Xen vào giọng hát, vần thơ

Sài Đng K Hi tng gi đi thay

Long Biên rạng rỡ cờ bay

Sông Hng gn sóng đón ngày xuân sang.

 

 

 

 

 

 

MNG NĂM MI

 

K Hi sang ri, Mu Tut qua

Niềm vui náo nức khắp muôn nhà

Tưng bng T quc mng hưng thnh

Phấn khởi quê hương hưởng thái hòa

Hi nhp năm châu luôn phát trin

Giao lưu thế giới mãi vươn xa

Giao tha nhn nhp chào năm mi

Đt nước bu tri rc pháo hoa.

 

Giao tha xuân K Hi 2019

 

 

 

CM XÚC XUÂN SANG

 

Đón xuân cảnh sắc rộn ràng

Gió đưa lay đng lc bàng non tơ

Phố phường đỏ rực màu cờ

Hi xuân đón bn đang ch người ơi

Hoa ban nở trắng vẫy cười

Đào mai hé n, vút tri én chao

Hương thơm hoa bưởi ngọt ngào

Khp min T quc dâng trào ước mơ

Hội làng, hội chợ, hội thơ

Theo đà phát trin tng gi đi thay

Khắc ghi “Thượng đỉnh”* hai ngày

Vit Nam s kin tràn đy nim tin.

 

Ghi chú: * Hi ngh thượng đnh M-Triu

THÀNH PH VÌ HÒA BÌNH

 

Việt Nam! Hà Nội thân yêu

Đón đoàn cao cp M - Triu hôm nay

Hai nhà lãnh đạo bắt tay

Vit Nam đón tiếp tràn đy sc xuân

Niềm tin nâng gấp bội lần

Qua bao thp k xích gn bên nhau

Tiếng vang đến khắp toàn cầu

Con đường hi nhp năm châu ly lng

Cờ hoa Hà Nội tưng bừng

Tr già náo nc đón mng uy nghi

Mỹ - Triều thượng đỉnh mãi ghi

Hòa bình đc lp có gì quý hơn

Người về hình ảnh mãi còn

Mi tình hai nước st son hòa đng

Phi cơ sắp tiến lên không

Donald Trump đng vy trông xung đường

Ngắm nhìn lòng mãi vấn vương

Người dân nước Vit kiên cường “Tâm đăng”

Chắc ngài sẽ hiểu được rằng

Hòa bình to tác thân bng c tri.

 

Ngày 29 tháng 2 năm 2019

 

VN LÀ ANH EM

 

Xuân về như họa bức tranh

Mưa bay nhè nh ướt cành lc non

Én chao liệng hót véo von

Vui mng phong cnh nước non đp giàu

Hòa đồng hội nhập năm châu

Đu xuân K Hi nhp cu vươn xa

Mỹ - Triều gặp tại nước ta

Bt tay chp nh mn mà đôi bên

Mấy ngàn nhà báo, phóng viên

Đưa tin thế gii mi min đó đây

Việt Nam đón tiếp ba ngày

Sao vàng, c đ tung bay khp đường

Tưng bừng nhộn nhịp phố phường

Người dân náo nc k cương chp hành

Tiếng vang nước Việt lưu danh

Hai nhà lãnh đo hp hành song phương

Việt - Triều gìn giữ tấm gương

Qua bao thp k Bác thường dy ta

Mặc dù hai nước tuy xa

Nhưng tình hu ngh vn là anh em.

 

Tháng 2 năm 2019

 

 

NIM TIN T HÀO

 

Việt - Triều từ bấy lâu nay

Năm lăm năm li có ngày gp nhau

Mối tình hữu nghị trước sau

Bác H hình nh nét màu s xanh

Ôm hôn chủ tịch Nhật Thành

Lưu truyn gìn gi bc tranh đến gi

Kim Jon Un thật bất ngờ

Vào lăng viếng Bác bây gi chng minh

Việt Nam nồng nhiệt, nghĩa tình

Tin đoàn lưu luyến bn mình khó quên

Ngài về đến nước Triều Tiên

Dân tôi gi gm nim tin t hào

Hòa cùng thế giới vươn cao

Vit-Triu hai nước dt dào tình thân.

 

Ngày 29 tháng 2 năm 2019

 

 

 

 

 

 

L HI LÀNG

 

Hội làng mồng sáu tháng Hai

Người v nhn nhp thôn ngoài, thôn trong

Trống, chiêng, kiệu rước thong dong

Tc truyn ly nước t sông rước v

Người, cờ, trống, kiệu lên đê

Hàng năm “Di tích” đình quê tế thn

Ông cha truyền lại cho dân

Dâng trà, tu, qu đn ân nghĩa dày

Cháu con gìn giữ đến ngày

Tháng Hai mng sáu v đây hi làng*.

 

Ghi chú: * Hi làng Vàng, C Bi, Gia Lâm, HN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÀO DT MÃI SÔNG HNG

 

Mi bn v thành ph cnh trin sông

Thi Lý di đô đt sát sông Hng

Bãi cát l bi bên trong, bên đc

Xuôi chy hin hòa mang nng phù sa

Cu ni nhp đã ghi vào bn hùng ca

“Nơi con sông Hng đang chy v vi bin”

Và cha cht li ru n hin

Nhng đêm hè soi bóng ánh trăng sao

Nuôi ta ln khôn t nhng thu nào

Sông v, sóng ghi tng trang lch s

Ai đã qua mà không nhìn v quá kh

My ngàn năm vn dào dt mãi sông Hng

Cu vượt hiên ngang xuôi ngược lưu thông

Hà Ni Th đô vang lng thế gii

Vì hòa bình toàn dân mong đi

Gi trn nim tin thế gii hướng chào

Thượng đnh hai ngày Triu - M đi trao

Đón nng nhit ca các nhà lãnh đo

Nim t hào vi phóng viên nhà báo

Các nước bn bè mong ngóng ch tin

T Th đô mà các bn đang tìm

Ghi du n trong trái tim thế gii

Vì hòa bình là thành viên kết ni

Mi bn v thành ph cnh trin sông.

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2019

 

 

 

 

PHONG CNH ĐP SAO

Kính tng CLB Thơ Thch Bàn, Long Biên, HN

 

Được về dự buổi hôm nay

Gp nhau huynh hu bt tay đón chào

Thạch Bàn phong cảnh đẹp sao

Đường thông, rng m nhà cao ngút tri

Xe đi xuôi ngược muôn nơi

Lòng dân, ý Đng sáng ngi tương lai

Hội thơ nối chặng đường dài

Li ca, tiếng hát loa đài vang ngân

Mừng vui phấn khởi bội phần

Chúc Câu lc b thơ xuân dt dào

Sống vui, sống khỏe, tự hào

Thơ là cuc sng đi trao mi min.

 

                        Ngày 1 tháng 3 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚC XUÂN

 

Đu năm mượn bút chép đôi vn

Chúc các thi huynh mãi mãi xuân

Sc khe di dào ngàn xuyên vượt

Tương lai, trí tu gp tăng phn

Câu thơ vn sáng li trau chut

Cu t thêm hay ý tuyt trn

Con cháu sum vy vui hnh phúc

Li v hp hi hát vang ngân.

 

Ngày 10 tháng 2 năm 2019

 

 

 

 

THƯƠNG PHN DÃ TRÀNG

 

m ầm con sóng bạc đầu

Ôm hôn b cát trng màu thi gian

Mênh mông biển rộng dâng tràn

Thương cho thân phn dã tràng xe xây.

 

 

XÔN XAO

 

Cây mai uốn thế la đà

Xuân tân va đến n hoa đón chào

Đào phai cành thấp, cành cao

Đua chen n r xôn xao giao tha.

 

 

 

 

 

ĐNG NGM

 

Xuân sang hương bưởi vi hương chanh

Nng mi du êm, gió gin cành

Nhài, hu khoe duyên ch n trng

Qut, hng đng ngm ny chi xanh.

 

 

VÀO THĂM THÀNH C

 

Vào thăm nơi ấy các anh nằm

Vng nghe như tiếng rì rm đâu đây

Xa nhau mấy chục năm dày

Khói bom Thành C thoáng bay trĩu lòng.

 

 

 

ĐÃ ÚA

 

Mun níu li thi gian trôi chm na

Xuân, h tàn ln la đến thu, đông

Gió đưa mây c lng thng trôi vòng

Ngonh mt li by mt xuân đã úa

T biết mình đ còn lo sm sa

Ch con thuyn cc lc chn quy tiên.

 

Tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

ƯƠM ĐY SC HƯƠNG

 

Giao thừa đào, quất trước sân

Thiên nhiên vn vt chào xuân đã v

Từ miền ngược xuống vùng quê

C nhà đón tết đ hu đông vui

Mâm cơm thơm phức đủ mùi

Nâng ly cu chúc cuc vui m tình

Xuân gieo hạt nắng bình minh

Ước mong mang đến cho mình điu may

Nhờ luôn bút giấy tỏ bày

Câu thơ ny t ươm đy sc hương.

 

Xuân K Hi 2019

 

 

 

 

 

X

T s

 

K Hi - By mươi tui xế

Hi thơ mng th, bn trao hoa

Thăng trm cuc sng đu băng hết

Sng gió đi người cũng vượt qua

Gi vng nim tin vì nghĩa nước

St son hy vng m tình nhà

Vui xuân rn rã li cu chúc

Vn ước sao mình mãi khe ra.

 

            Tháng 3 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

LI CM T

 

Thm thot đã sang tui tht tun

Hôm nay phn khi bui đu xuân

Hi người cao tui v mng th

Cm xúc vui thêm gp bi phn.

 

Biết ơn trong hi rt nhit tình

Chúc mng các c th trường sinh

Gia đình hnh phúc tin yêu Đng

Mãi hc theo gương H Chí Minh.

 

  Ngày 9 tháng 2 năm 2019

 

 

 

THA CHÍ KHƠI

(Kính tng thi huynh Nguyn Hu T)

 

Tui quá tht tun tha chí khơi

Thơ ca, cuc sng thy yêu đi

Cu lông sáng luyn còn dư sc

Khiêu vũ chiu rèn vn thích chơi

Mong tháng gi bài đăng mi tr

Đi ngày hi hp đến muôn nơi

“Tiếng Thu” mang nng tình lưu luyến

Ước nguyn hn trao ý tuyt vi.

 

 

HOA LC BÌNH

 

Lênh đênh nước chảy hoa trôi

Thuyn đi r nước mưa rơi nghiêng mình

Vẫn nguyên màu tím chung tình

Gia dòng chìm ni bp bnh thy chung.

 

 

 

ƯỚC

 

Mong in được tập thơ này

Ra vào tích góp tng ngày mi nên

Tìm câu từ ngữ êm đềm

Nhng mong bn đc vui thêm đich

Gửi hồn vào những ước mơ

Tr vc tui thơ ngày nào

Thất tuần tay bút nghiêng chao

Khi quên, khi nh làm sao thành bài

Đường xa huynh hữu gặp ai

Thi gian dn c trôi hoài lãng quên

Ước gì đừng có cao niên

Đ ta đi khp mi min đó đây

Cho ta thỏa nguyện trình bày

V cùng hi hp nhng ngày thơ vui.

 

                                    Tháng 4 năm 2019

 

 

 

TRƯỚC L SAU QUEN

 

Đôi khi cảm thấy cũng vui

V nơi mi nhiu người quan tâm

Xây nhà gần hết một năm

Bà con li xóm ti thăm gia đình

Vui cười, trò chuyện nghĩa tình

Giúp thêm lý trí cho mình vượt lên

Thế rồi trước lạ, sau quen

Bn bè trao c nim tin tuyt vi

Quê hương tôi rất yêu rồi

Làng Vàng* gi gm quãng đi v sau.

 

Tháng 4 năm 2019

 

*Làng Vàng xã C Bi, huyn Gia Lâm, HN

 

 

CHIN CÔNG GI NƯỚC

 

Cổ Bi nhận xã anh hùng

Chuyn xưa ghi li vô cùng đau thương

Trải qua mấy chục năm trường

Pháp sang xâm lược, quê hương còn nghèo

Bắt dân phu, lính phải theo

Bt đn chiếm đóng, đay gieo bãi màu

Trận càn Pháp có ngờ đâu

Dân quân phc kích “Đường tàu” phá tung

Đánh cho chúng đến tận cùng

Thành công đơn v tp trung rút v

Làng Cam gần với làng “Tề”

Gic càn đt phá h hê tr thù

Giết người, khói lửa mịt mù

Đu rơi, máu chy bt phu dân lành

Còn nhiều chiên sĩ vô danh

Trn càn ghi li s xanh đến gi

Nghĩa trang liệt sĩ tôn thờ

Nhng người bo v c