Chiều xuân thăm Bác

Con thăm lăng Bác một chiều xuân
Hoa xoài đang độ nở trắng ngần
Rặng sữa trong vườn đua nảy lộc
Giàn bầu khoe nhụy với sắc xuân

Sóng xô đàn cá nhảy lượn vòng
Khóm liễu quanh bờ ngả bóng trông
Gió đưa cành lá reo xào xạc
Độc lập tự do Bác vẫn mong

Bác đã đi từ bến nhà Rồng
Tuổi trẻ anh hùng đất miền trung
Ra đi cứu nước vì nghĩa lớn
Tim đượm máu hồng với non sông

Bác ơi thăm Bác lòng con ước
Hà Nội hôm nay được Bác còn
Ngàn năm văn hiến mà có Bác
Rợp sáng cờ sao cả nước non
0 Responses