Yêu thơ

Yêu thơ chẳng dám nói năng
Nhớ thơ chẳng dám than rằng nhớ nhung
Có đêm trong dạ mông lung
Ước mong có bạn thơ chung lại gần
Chuốt chau, vẻ đẹp, gieo vần
Động viên, an ủi, tinh thần trẻ tươi
Hôm nay ý nguyện đạt rồi
Hãy đem tâm huyết trao lời vào thơ
0 Responses