Mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội

Ngàn năm văn hiến đã đến rồi
Rạo rực mong chờ đất nước tôi
Khắp nơi náo nức mừng Đại lễ
Mừng Đảng hợp dân thỏa ý Người

Hà Nội cờ sao rợp đất trời
Hội nhập năm châu đón muôn nơi
Ngàn năm thay chuyển từ thủa ấy
Mà đến hôm nay đã tháng mười

Lý công sáng suốt đã rời đô
Tới đất Thăng Long dựng cơ đồ
Sông Hồng cuộn chảy cờ sao đỏ
Đất nước ngàn năm đã điểm tô

Thế kỷ hai mươi có Bác Hồ
Đuổi hết ngoại xâm được tự do
Hòa bình độc lập nhờ ý Đảng
Nước mạnh dân giàu Phố quy mô

Thăng Long rồng lượn bao la rộng
Nối nghiệp bảo tồn tiếp cha ông
Lưu danh mãi mãi vào thế trẻ
Khí phách anh hùng giữ non sông
0 Responses