Thì thầm với tiếng thơ

Thu đã qua muốn lưu giữ lại
Một màu vàng nắng trải trong mây
Nhờ công ai gìn giữ bấy nay
Để hội thơ hồi sinh mãi mãi

Thơ thể hiện tấm lòng nhân ái
Thơ giúp mình sảng khoái buồn lo
Từ tâm hồn chẳng phải ai cho
Thăng vẻ đẹp đất trời hoa trái

Người làm thơ dạt dào không ngại
Mối tơ lòng tình ái nào qua
Vẫn thì thầm thổi lộ được ra
Gửi vào mộng, làm quà, lúc nhớ
0 Responses