Tặng bạn thơ thầy Tú Ân

Nghe lời thầy đọc mà say
Ước gì gần gũi để thầy dạy cho
Thầy ơi thầy chẳng phải lo
Thơ thầy dào dạt là kho thóc vàng
Hẳn thầy nuôi dạy con ngoan
Cho dù thiếu vắng mất làn gió hương
Mái đầu đã điểm màu sương
Hồn thơ cùng với đoạn trường thầy qua
Giờ đây thầy vẫn yêu mà
Mộng yêu vẫn gửi làm quà nhớ nhung
Thơ tình còn mãi vui chung
Đưa hồn vào lúc lạnh lùng canh khuya
Vui buồn thơ đã sẻ chia
Người về thế giới bên kia vẫn còn
Thầy vui bên cạnh cháu con
Yêu thơ sảng khoái tâm hồn trẻ tươi
Chúc thầy sống thọ mười mươi
Để thầy ôm cả đất trời vào thơ
0 Responses