Phút giao thừa


Xuân đến đông qua thắm thoắt đưa
Người người nhộn nhịp đón giao thừa
Điểm trao năm cũ trong giây chốc
Tiếp đón xuân sang đạt ước mơ
Ngoài trời rực đỏ màu pháo sáng
Trong nhà nghi ngút khói hương vừa
Quây quần con cháu mừng năm mới
Cứ thế hàng năm phút giao thừa
0 Responses