Tình yêu bồ câu


Cạnh nhà nuôi đến lắm bồ câu
Quanh quẩn trong vườn chẳng bay đâu
Thơ thẩn kiếm mồi no đứng rỉa
Cũng cặp, từng đôi, đủ các màu
Ừ nhỉ lạc loài chim muông thú
Ấp ủ chữ tình, để yêu nhau
Sinh ra vạn vật từ muôn thủa
Chẳng phải riêng mình, có chim câu
0 Responses